Handelsbetingelser

Om hjemmesiden:
Denne hjemmeside ejes af Brand Loyalty Sourcing B.V., i det følgende benævnt “BrandLoyalty”, et selskab stiftet i henhold til hollandsk lov og med hjemstedsadressen Koningsweg 101, 5211 BH,‘s-Hertogenbosch, Holland, registreret i Handels- og Selskabsregistret i Brabant under nummer 17187852 og med momsnummer NL815650358B01. Denne hjemmeside hostes og administreres af The Cre8ion.Lab, et selskab etableret i henhold til hollandsk lov og med hjemstedsadressen De Gruyter Fabriek, Gebouw F – Ruimte 4301, Veemarktkade 8, 5222 AE, ‘s-Hertogenbosch, registreret i Handels- og Selskabsregistret i Brabant under nummer 17275355. Alle funktioner, som er stillet til rådighed på denne hjemmeside, er underkastet de vilkår, der er beskrevet på denne hjemmeside. Læs venligst disse vilkår omhyggeligt, før du benytter hjemmesiden. Ved at bruge denne hjemmeside tilkendegiver du din accept af at være bundet af disse vilkår. Hvis du ikke kan acceptere disse vilkår, råder vi dig til straks at ophøre med at bruge hjemmesiden. Enhver ændring af disse vilkår er underlagt BrandLoyalty’s skøn og vil blive offentliggjort på denne hjemmeside.
 
KONTAKT:
Såfremt du skulle have nogen kommentarer eller spørgsmål, er du velkommen til at sende en e-mail til info@brandloyalty-int.com. Vi vil gøre vores bedste for at besvare din forespørgsel inden for to uger.
Dog skal alle krav og forespørgsler, der relaterer sig til køb af produkter, der vises på denne hjemmeside, sendes til den hjemmeside eller det selskab, hvorigennem et sådant køb er foretaget. Brugerne er ansvarlige for at revidere vilkårene for andre hjemmesider eller sælgere, hvorigennem disse produkter vil blive købt.
 
EJENDOMSRET TIL INDHOLD:
Alle data og alle immaterielle rettigheder i og til denne hjemmeside og dens indhold, features og ydelser, herunder uden begrænsning tekster, billeder, varemærker, grafik, data osv. ejes af BrandLoyalty, dets relevante associerede selskaber, licenshavere og/eller leverandører. BrandLoyalty giver dig tilladelse til at få adgang til og navigere på denne hjemmeside under forudsætning af, at du nøje overholder disse vilkår. BrandLoyalty giver dig ikke nogen implicit ret og giver dig heller ikke nogen ret til at foretage en kommerciel anvendelse af denne hjemmeside. Al anvendelse og alle rettigheder, der ikke er udtrykkeligt tilladt, er forbudt.
De varemærker, design, tekster og andet indhold, som er vist på denne hjemmeside, er beskyttet af stedlig og international lov. Enhver reproduktion, kopiering, udbredelse eller brug af dette indhold foretaget af dig kræver udtrykkelig skriftlig forudgående godkendelse fra BrandLoyalty, undtagen i den udstrækning, det er fastsat ved lov.

REFERENCER:
Denne hjemmeside kan indeholde links og referencer til andre hjemmesider, som ikke ejes eller administreres af BrandLoyalty. BrandLoyalty har ingen kontrol over disse tredjepartshjemmesider og kan ikke holdes ansvarlig for deres indhold, politikker, udeladelser eller aktiviteter. Alle referencer til tredjeparter og links til tredjeparts hjemmesider er indarbejdet som rene forslag.
 
OMKOSTNINGER:
Funktionerne og tjenesterne på denne hjemmeside ydes uden beregning. Dog kan brugerne af denne hjemmeside pådrage sig omkostninger, der hidrører fra brugen af internet eller dataoverførsel via netværksudbyder; sådanne omkostninger skal bæres af dig.
 
ANSVARSBEGRÆNSNING:
Oplysningerne på denne hjemmeside er blevet sammensat med størst mulig omhu. BrandLoyalty yder sit bedste for at levere præcise og opdaterede oplysninger samt fejlfrie transmissioner uden afbrydelser. Oplysningerne på denne hjemmeside er generelle og indeholder ikke nogen anbefaling. BrandLoyalty garanterer ikke og kan ikke garantere, at disse oplysninger er fuldstændige, korrekte, ajourførte og fri for trykfejl. BrandLoyalty forbeholder sig ret til at korrigere eller ændre indholdet af denne hjemmeside til enhver tid uden forudgående varsel, og sådanne ændringer får omgående virkning, medmindre andet er fastsat heri. Ved at bruge eller fortsætte med at bruge denne hjemmeside accepterer du sådanne ændringer. BrandLoyalty kan ikke garantere, at denne hjemmeside eller datatransmissionen over internettet er helt fri for virus eller sikkerhedsfølsomhed, og heller ikke at det vil være tilgængeligt og/eller arbejde korrekt til enhver tid. Du er som bruger af denne hjemmeside ansvarlig for at vurdere de oplysninger, der er vist på denne hjemmeside.
 
Alle oplysninger, der er vist på denne hjemmeside, er ikke-bindende, og du kan derfor ikke udlede nogen rettigheder til oplysningerne, herunder prisoplysninger, der er vist på denne hjemmeside.
 
Bortset fra bestemmelserne i gældende lovgivning skal BrandLoyalty, dets associerede selskaber, licensgivere, distributører og/eller leverandører ikke være ansvarlige for i) unøjagtige, forældede eller udeladte oplysninger, og/eller trykfejl, ii) skader, der udspringer af eller relaterer sig til ændring af de oplysninger, der er vist på denne hjemmeside forårsaget af ulovlig anvendelse af denne hjemmeside foretaget af tredjeparter eller på anden vis; iii) skader, der udspringer af eller relaterer sig til adgang/manglende adgang til eller brugen/manglende brug af denne hjemmeside eller brugen/manglende brug af de (fuldstændige eller ufuldstændige) oplysninger, der er vist på den; iv) alle indirekte, tilfældige, pønalerstatninger eller erstatninger for følgeskader, eller tab af fortjeneste, indtægter, data eller brug af data; v) vira eller fejlbehæftet betjening af denne hjemmeside; og/eller vi) tab eller omkostninger af en hvilken som helst art, der relaterer sig til eller udspringer af brugen af denne hjemmeside. Der er ingen udtrykkelige eller underforståede garantier eller betingelser, herunder, men ikke begrænset til, garantier eller betingelser for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål. Brugernes eneste afhjælpning og BrandLoyaltys eneste ansvar er en korrigering af de oplysninger eller fejl, der er vist på denne hjemmeside. Hvis en sådan korrigering ikke kan opnås i det væsentlige på en kommercielt fornuftig måde, kan du indstille enhver brug af denne hjemmeside.
 
RETSKREDS OG GÆLDENDE LOV:
Disse vilkår er underlagt hollandsk lov, medmindre andet kræves ifølge den stedlige lovgivning. Alle tvister, der relaterer sig til disse vilkår, skal løses af den kompetente domstol i ’s-Hertogenbosch’s retskreds. Skulle en bestemmelse heri blive erklæret ugyldig, skal en sådan bestemmelse anses for at kunne udskilles, og de øvrige bestemmelser skal forblive med fuld gyldighed.
 
PERSONLIGE OPLYSNINGER:
Du kan benytte denne hjemmeside uden at angive nogen personlige oplysninger. I det sjældne tilfælde, hvor personlige oplysninger indsamles via denne hjemmeside, vil BrandLoyalty indsamle, bearbejde, anvende og beskytte dine personlige oplysninger med den største omhu, og det vil være i overensstemmelse med den gældende lovgivning og følgende privatlivspolitik:
 
Du kan forblive anonym, mens du bruger denne hjemmeside. Denne hjemmeside må kun indsamle personlige oplysninger, som gives af dig via den e-mailadresse, hvorigennem dine henvendelser bearbejdes. BrandLoyalty kontakter dig kun via elektronisk post ved modtagelsen af en e-mail fra dig under fuld diskretion. Brugen, lagringen og overførslen af personlige oplysninger vil blive begrænset til bearbejdelse af henvendelserne fra dig, og behandling af personlige oplysninger vil kun blive foretaget af BrandLoyalty, dets associerede selskaber, IT service-leverandører og/eller denne hjemmesides administrator og kun i det omfang, det er strengt nødvendigt til de formål, der er nævnt heri og/eller til statistiske formål.
 
Du indvilger i at acceptere overførsel af oplysninger, uanset om det er personlige oplysninger eller ej, personligt identificerbare oplysninger eller andre oplysninger, til tredjeparter beliggende i eller uden for Den Europæiske Union, når loven kræver det, eller hvis det kræves for at sikre de rettigheder, som BrandLoyalty, dets associerede selskaber, licensgivere, leverandører og/eller kunder har, eller til de formål, der er anført i disse vilkår. Alle sådanne overførsler vil blive foretaget i overensstemmelse med de krav, der er fremsat ved gældende lov. Personlige oplysninger vil under ingen omstændigheder blive overført til annoncører. Personlige oplysninger vil, i det omfang det er muligt, blive lagret anonymt eller slettet, så snart de ikke længere er nødvendige til de formål, hvortil de blev indsamlet, medmindre andet er fastsat ved gældende lov.
 
Ved din første anmodning kan du få fri adgang til dine personlige oplysninger, og du kan få disse oplysninger berigtiget, ændret eller slettet i henhold til gældende lov.
 
Denne hjemmeside anvender cookies med det formål at gøre det lettere for dig at navigere på den samt til statistik- og forskningsformål for at forbedre denne hjemmeside og andre produkter og ydelser, som vi tilbyder. Cookies indeholder tekniske oplysninger og indeholder ikke identificerbare oplysninger. Du kan blokere eller slette cookies ved at ændre på indstillingerne på din internetbrowser.
 
BrandLoyalty forbeholder sig retten til at anlægge sag i tilfælde af reklamer, som man ikke har bedt om, såsom spam e-mails.
 
Fontignac er et varemærke, der tilhører Staub Group, og som anvendes under licens af Brand Loyalty Sourcing B.V.